.

บริษัทบางกอก โกลบอล ซอฟต์แวร์ จำกัด

                            เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้เพื่อผลิตซอฟต์แวร์ที่ดีที่สุดให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ว่าจะเป็นระบบงาน

สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ งานสาธารณสุข งานคำร้องต่างๆ งานเว็บไซต์ รวมถึงการพัฒนาแอปพลิเคชันให้กับสถานีตำรวจ

ทั่วประเทศ

 

 

ประชาสัมพันธ์

appointment

 

 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

     Police 4.0

      ร้องทุกข์

    งานนิติบุคคล

      J.U.D.A.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

ผลงานติดตั้งโปรแกรม OBS

ติดตั้งระบบและพร้อมอบรมเจ้าหน้าที่ ที่ใช้งานแอปพลิเคชันร้องทุกข์ให้กับหน่วยงานเทศบาลเมืองคลองแห อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เตรียมพร้อมบริการรับใช้ประชาชน เข้าสู่ THAILAND 4.0

Read more

ติดตั้งระบบและสอนการใช้งาน เทศบาลตำบลหนองแค จ.สระบุรี  

Read more

ติดตั้งระบบและอบรมการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์และระบบบุคลากร ทต.เหล่าเสือโก้ก จ.อุบลราชธานี

Read more

ติดตั้งระบบและสอนการใช้งาน อบต.ศรีสำราญ จ.สุพรรณบุรี  

Read more

ติดตั้งระบบและสอนการใช้งาน เทศบาลตำบลแสลงพัน จ.สระบุรี  

Read more

ติดตั้งระบบและสอนการใช้งาน อบต.พันชนะ จ.นครราสีมา  

Read more

ติดตั้งระบบและสอนการใช้งาน อบต.เสาเภา จ.นครศรีธรรมราช  

Read more

ติดตั้งระบบและสอนการใช้งาน อบต.ทะเลชุบศร จ.ลพบุรี  

Read more

ติดตั้งระบบและสอนการใช้งาน เทศบาลตำบลหินกอง จ.สระบุรี  

Read more

อบรมการใช้งานระบบ OBS ให้บริษัท PIS  

Read more

ติดตั้งและอบรมระบบOne Stop Service และ Application ร้องเรียน เทศบาลเมืองกาฬสินธุ (ประมวลผลภาพ)  

Read more

ติดตั้งระบบและสอนการใช้งาน เทศบาลตำบลดาวเรือง จ.สระบุรี  

Read more

ติดตั้งระบบและสอนการใช้งาน อบต.ตะเคียนทอง จ.สุราษฎธานี  

Read more

ติดตั้งระบบและสอนการใช้งาน อบต.โคกลำพาน จ.ลพบุรี  

Read more

ติดตั้งระบบและสอนการใช้งาน อบต.พลับพลาไชย จ.สุพรรณบุรี  

Read more

ติดตั้งระบบและอบรมการใช้งานะระบบบุคลากร อบจ.นครสวรรค์ จ.นครสวรรค์

Read more

ติดตั้งและอบรมระบบOne Stop Service องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา จ.นครราชสีมา (ประมวลผลภาพ)

Read more

ติดตั้งระบบและสอนการใช้งาน อบต.ทุ่งเตาใหม่ จ.สุราษฎธานี  

Read more

ติดตั้งระบบและสอนการใช้งาน อบต.โคกกระเทียม จ.ลพบุรี  

Read more

ติดตั้งระบบและสอนการใช้งาน อบต.หนองปลาหมอ จ.สระบุรี  

Read more

ติดตั้งระบบและสอนการใช้งาน เทศบาลตำบลเส้าไห้ จ.สระบุรี  

Read more

ติดตั้งระบบและสอนการใช้งาน อบต.โพธิ์เก้าต้น จ.ลพบุรี  

Read more

BGS โครงการติดตั้งระบบและอบรมสอนการใช้งานของหน่วยงาน อบต.ท้ายเหมือง จ.พังงา มีระบบดังนี้- ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์- ระบบบุคลากร- ระบบครุภัณฑ์- ระบบOne Stop Service

Read more

ติดตั้งระบบและอบรมระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ตำรวจภูธรภาค8 จ.ภูเก็ต,สุราษธานี,ชุมพร (ประมวลผลภาพ)

Read more

ติดตั้งและอบรมระบบOne Stop Service องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา จ.นครราชสีมา (ประมวลผลภาพ)  

Read more

ติดตั้งระบบและสอนการใช้งาน อบต.เทพราช จ.นครศรีธรรมราช  

Read more

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรมระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ระดับสถานีตำรวจ (ประมวลผลภาพ)  

Read more

ผลงานสร้างเว็บไซต์ สำหรับองค์กร

จัดทำเว็บไซต์ให้กับหน่วยงานและสอนการใช้งานให้กับ (ADMIN)ผู้ดูแลระบบเว็บไซต์ ทต.บ้านหมอ อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี http://banmoh.go.th/  

Read more

จัดทำเว็บไซต์ให้กับหน่วยงานและสอนการใช้งานให้กับ (ADMIN)ผู้ดูแลระบบเว็บไซต์ อบต.เตาปูน อ.แก่งคอย จ.สระบุรี   http://www.taopoon.go.th  

Read more

จัดทำเว็บไซต์ให้กับหน่วยงานและสอนการใช้งานให้กับ (ADMIN)ผู้ดูแลระบบเว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลประศุก อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี   http://www.prasook.go.th  

Read more

จัดทำเว็บไซต์ให้กับหน่วยงานและสอนการใช้งานให้กับ (ADMIN)ผู้ดูแลระบบเว็บไซต์  http://www.thatoom.go.th/  

Read more

เทศบาลตำบลบางปลาม้า อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี http://www.bangplama-sp.go.th  

Read more

จัดทำเว็บไซต์ให้กับหน่วยงานและสอนการใช้งานให้กับ (ADMIN)ผู้ดูแลระบบเว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะรัง อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี http://www.kaorung.go.th/  

Read more

อบต.หนองยายโต๊ะ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี http://www.nongyaito.go.th/  

Read more

จัดทำเว็บไซต์ให้กับหน่วยงานและสอนการใช้งานให้กับ (ADMIN) http://www.khochasith.go.th  

Read more

จัดทำเว็บไซต์ให้กับหน่วยงานและสอนการใช้งานให้กับ (ADMIN)ผู้ดูแลระบบเว็บไซต์ อบต.นิคมลำนารายณ์ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี http://www.nikomlamnarai.go.th/  

Read more

จัดทำเว็บไซต์ให้กับหน่วยงานและสอนการใช้งานให้กับ (ADMIN)ผู้ดูแลระบบเว็บไซต์ อบต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี    http://www.thalaychupsorn.go.th/  

Read more

จัดทำเว็บไซต์ให้กับหน่วยงานและสอนการใช้งานให้กับ (ADMIN)ผู้ดูแลระบบเว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชัน อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี  http://www.huaychan.go.th/  

Read more

เทศบาลตำบลหนองแค จ.สระบุรี http://www.nongkhae.go.th/  

Read more

จัดทำเว็บไซต์และสอนการใช้งาน สภ.เมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี   http://mueangnonthaburipolicestation.go.th  

Read more

จัดทำเว็บไซต์ให้กับหน่วยงานและสอนการใช้งานให้กับ (ADMIN)ผู้ดูแลระบบเว็บไซต์ เทศบาลต.ป่าตาล อ.เมือง จ.ลพบุรี    http://www.phatan.go.th/  

Read more

จัดทำเว็บไซต์ให้กับหน่วยงานและสอนการใช้งานให้กับ (ADMIN)ผู้ดูแลระบบเว็บไซต์ เทศบาลตำบลกระจัน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี http://www.krajan.go.th/  

Read more

จัดทำเว็บไซต์ให้กับหน่วยงานและสอนการใช้งานให้กับ (ADMIN)ผู้ดูแลระบบเว็บไซต์ อบต.สนามคลี อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี   http://www.sanamklee.go.th  

Read more

จัดทำเว็บไซต์ให้กับหน่วยงานและสอนการใช้งานให้กับ (ADMIN)ผู้ดูแลระบบเว็บไซต์ อบต.ทุ่งบุหลัง ตำบลทุ่งบุหลัง อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล http://www.thungbulang.go.th  

Read more

จัดทำเว็บไซต์ให้กับหน่วยงานและสอนการใช้งานให้กับ (ADMIN)ผู้ดูแลระบบเว็บไซต์ เทศบาลตำบลจัตุรัส อ.จตุรัส จ.ชัยภูมิ    http://www.chatturat.go.th/  

Read more

จัดทำเว็บไซต์ให้กับหน่วยงานและสอนการใช้งานให้กับ (ADMIN)ผู้ดูแลระบบเว็บไซต์ อบต.หนองไข่น้ำ อ.หนองแค จ.สระบุรี http://www.nongkainum.go.th/  

Read more

จัดทำเว็บไซต์ให้กับหน่วยงานและสอนการใช้งานให้กับ (ADMIN)ผู้ดูแลระบบเว็บไซต์ อบต.โคกช้าง อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี   http://www.khokchang.go.th/  

Read more

จัดทำเว็บไซต์ให้กับหน่วยงานและสอนการใช้งานให้กับ (ADMIN)ผู้ดูแลระบบเว็บไซต์ เทศบาลตำบลหนองแซง อ.หนองแซง จ.สระบุรี http://www.nongsaeng.go.th/  

Read more

logo

Per สถานที่ตั้ง : บริษัท บางกอก โกลบอล ซอฟต์แวร์ จำกัด
เลขที่ 2 ชั้น 2 ซอยสุขสวัสดิ์ 33 แขวง/เขต ราษฎร์บูรณะ กทม. 10140
มือถือ : 098-2584667, 061-7824294
โทร : 02-8731849  FAX : 02-8731849
E - Mail : bgs2559thailand@gmail.com , dinnumlomfi@hotmail.com
Facebook : บางกอก โกลบอล ซอฟต์แวร์
Line ID : bgs2016
                    
          


 

  Line:บริการ Website บริษัท  
   
   

 

แผนที่