คุณสมบัติ

1. สามารถแสดงทะเบียนรวมครุภัณฑ์โดยมีเงื่อนไขการค้นหาต่างๆที่ง่ายต่อการค้นหา

 

 

2. สามารถคิดคำนวณค่าเสื่อมราคาได้ โดยมีให้เลือกคำนวณถึง 3 แบบ

2.1 คำนวณจากการกำหนดอายุ

2.2 คำนวณจากวันที่ได้รับมา

2.3 คำนวณจากเปอร์เซ็นต์

 

 

3. สามารถทำการระบุข้อมูลหรือตรวจสอบดูข้อมูลพัสดุภัณฑ์ที่เคยซ่อมหรือกำลังส่งซ่อมบำรุง

 

 

4. สามารถค้นหารายชื่อย้อนหลังได้จาก ว/ด/ป ที่ผ่านมาหรือปัจจุบัน โดยจะแสดงรายชื่อผู้เช่ายืมพัสดุครุภัณฑ์ทั้งหมด

 

 

5. สามารถเพิ่มรูปภาพผู้มาติดต่อเช่ายืมพัสดุครุภัณฑ์ และยังมีช่องให้ใส่รายระเอียดข้อมูลของผู้เช่ายืมได้

 

 

6. สามารถดึงข้อมูลรายชื่อจากในฐานข้อมูลประชากร อบต./เทศบาล ที่มีอยู่แล้วในพื้นที่นั้นๆได้อย่างอัตโนมัติ

 

 

7. พัสดุครุภัณฑ์ทั้งภายนอกและภายในและยังสามารถค้นหา และสามารถส่งออกไฟล์ ให้อยู่ในรูปแบบของ Excel ได้

 

 

8. สามารถเพิ่ม ลบ และแก้ไข ข้อมูลรายการประเภทของพัสดุได้

 
 

logo

Per สถานที่ตั้ง : บริษัท บางกอก โกลบอล ซอฟต์แวร์ จำกัด
เลขที่ 2 ชั้น 2 ซอยสุขสวัสดิ์ 33 แขวง/เขต ราษฎร์บูรณะ กทม. 10140
มือถือ : 098-2584667, 061-7824294
โทร : 02-8731849  FAX : 02-8731849
E - Mail : bgs2559thailand@gmail.com , dinnumlomfi@hotmail.com
Facebook : บางกอก โกลบอล ซอฟต์แวร์
Line ID : bgs2016
                    
          


 

  Line:บริการ Website บริษัท  
   
   

 

แผนที่