คุณสมบัติ

1. สามารถ เพิ่ม/ลบ/แก้ไข ข้อมูลหมู่บ้าน/ชุมชน ในเขตพื้นที่ได้

 

 

2. สามารถ เพิ่ม/ลบ/แก้ไข ข้อมูลรายการบ้านในพื้นที่

 

3. สามารถค้นหาบ้านเลขที่/ถนน ได้ตามหมู่บ้านชุมชนนั้นๆ

 

4. สามารถ เพิ่ม/ลบ/แก้ไข ข้อมูลบุคคลภายในบ้านได้

 

5. สามารถแสดงข้อมูลบุคคล และข้อมูลจำนวนครอบครัวในบ้านนั้นๆ ได้

 

6. สามารถค้นหาข้อมูลประชากรทั้งหมดได้

 
 

logo

Per สถานที่ตั้ง : บริษัท บางกอก โกลบอล ซอฟต์แวร์ จำกัด
เลขที่ 2 ชั้น 2 ซอยสุขสวัสดิ์ 33 แขวง/เขต ราษฎร์บูรณะ กทม. 10140
มือถือ : 098-2584667, 061-7824294
โทร : 02-8731849  FAX : 02-8731849
E - Mail : bgs2559thailand@gmail.com , dinnumlomfi@hotmail.com
Facebook : บางกอก โกลบอล ซอฟต์แวร์
Line ID : bgs2016
                    
          


 

  Line:บริการ Website บริษัท  
   
   

 

แผนที่