คุณสมบัติ

1. สามารถพิมพ์ใบเสร็จรับเงินออกจากระบบได้

2. เมื่อพิมพ์ใบเสร็จออกจากระบบแล้ว ไม่สามารถที่จะแก้ไขได้ แต่สามารถยกเลิกได้

3. เชื่อมต่อกับระบบใบเสร็จอื่น ๆ ในโปรแกรมได้

4. มีการบันทึกการจ่ายใบเสร็จ, ซื้อใบเสร็จ, รับคืนใบเสร็จ, ยกเลิกใบเสร็จ

5. มีการตั้งประเภทใบเสร็จรับเงิน เพื่อกำหนดว่าใบเสร็จนี้สามารถใช้ได้กับงานอะไรได้บ้าง

6. มีการคุมใบเสร็จรับเงิน เพื่อไม่ให้ทางสำนัก/กอง เอาใบเสร็จไปใช้โดยไม่ถูกต้อง

7. มีรายงานสรุปการใช้ใบเสร็จประจำปี

8. มีรายงานการรับเงินประจำวัน, เดือน, ปี

9. มีการแจกแจงรายได้เพื่อให้เข้ารหัสบัญชีตามที่ได้ตั้งค่าไว้ เมื่อมีการปิดยอดประจำวัน

 

 
 

logo

Per สถานที่ตั้ง : บริษัท บางกอก โกลบอล ซอฟต์แวร์ จำกัด
เลขที่ 2 ชั้น 2 ซอยสุขสวัสดิ์ 33 แขวง/เขต ราษฎร์บูรณะ กทม. 10140
มือถือ : 098-2584667, 061-7824294
โทร : 02-8731849  FAX : 02-8731849
E - Mail : bgs2559thailand@gmail.com , dinnumlomfi@hotmail.com
Facebook : บางกอก โกลบอล ซอฟต์แวร์
Line ID : bgs2016
                    
          


 

  Line:บริการ Website บริษัท  
   
   

 

แผนที่