*** หากสนใจระบบ สามารถติดต่อบริษัทเพื่อขอรับเวอร์ชั่นทดลองใช้งานได้ค่ะ ***

ขั้นตอนวิธีการใช้งานระบบคำร้องสาธารณสุข

vdo health

flownew1

คุณสมบัติ

  1. สามารถเพิ่ม แก้ไข ข้อมูลใบคำร้องสาธารณสุขได้ทั้ง 4 ชนิด

1.1 กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

1.2 จำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ

1.3 กิจการจัดตั้งตลาด

1.4 การจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร เช่น จำหน่ายสินค้าในที่ หรือทางสาธารณสุข

2. สามารถพิมพ์เอกสารใบคำร้องจากโปรแกรมได้ตามรูปแบบมาตรฐาน ตามแต่ละชนิดของใบคำร้อง

โดยการคลิกปุ่มพิมพ์ในหน้าจอบันทึกคำร้อง

3. สามารถอนุมัติ/ไม่อนุมัติ ผ่านโปรแกรมได้

4. ค้นหาคำร้องที่หน้าจอทะเบียนคำร้อง แยกตามระบบได้

5. สามารถ Export หน้าทะเบียนคำร้องเป็นไฟล์ Excel ได้

6. สามารถคำนวณรายการค่าใช้จ่ายของใบอนุญาตนั้นได้

7. สามารถตรวจสอบใบอนุญาตที่ใกล้หมดอายุได้

8. ค้นหาใบอนุญาตที่หน้าจอทะเบียนคำร้อง แยกตามระบบได้

9. สามารถดูประวัติของใบอนุญาตได้

10. สามารถพักใช้ / เพิกถอนใช้อนุญาตได้

11. สามารถพิมพ์ใบอนุญาตจากระบบได้

 
 

logo

Per สถานที่ตั้ง : บริษัท บางกอก โกลบอล ซอฟต์แวร์ จำกัด
เลขที่ 2 ชั้น 2 ซอยสุขสวัสดิ์ 33 แขวง/เขต ราษฎร์บูรณะ กทม. 10140
มือถือ : 098-2584667, 061-7824294
โทร : 02-8731849  FAX : 02-8731849
E - Mail : bgs2559thailand@gmail.com , dinnumlomfi@hotmail.com
Facebook : บางกอก โกลบอล ซอฟต์แวร์
Line ID : bgs2016
                    
          


 

  Line:บริการ Website บริษัท  
   
   

 

แผนที่