คุณสมบัติ

1. สามารถเพิ่ม – แก้ไข ข้อมูลใบคำร้องโยธาได้

 

2. สามารถลบรายการใบคำร้องได้

 

3. สามารถพิมพ์เอกสารใบคำร้องออกจากโปรแกรมได้ตามรูปแบบมาตรฐาน

พิมพ์ใบคำร้อง/ใบอนุญาต ออกจากระบบได้ ตามชนิด/ประเภทที่ได้เลือกตอนกรอกข้อมูลคำร้อง

 

4. สามารถค้นหาคำร้องตามเงื่อนไข

 

5. สามารถแสดงสถานะ และรายละเอียดของคำร้องที่หน้าจอทะเบียนคำร้องได้

 

6. สามารถตรวจสอบใบอนุญาตที่ใกล้หมดอายุได้

 

7. Export หน้าจอทะเบียนใบอนุญาตและใบคำร้องได้

 

8. สามารถค้นหารายการใบอนุญาตได้ตามเงื่อนไข

 
 

logo

Per สถานที่ตั้ง : บริษัท บางกอก โกลบอล ซอฟต์แวร์ จำกัด
เลขที่ 2 ชั้น 2 ซอยสุขสวัสดิ์ 33 แขวง/เขต ราษฎร์บูรณะ กทม. 10140
มือถือ : 098-2584667, 061-7824294
โทร : 02-8731849  FAX : 02-8731849
E - Mail : bgs2559thailand@gmail.com , dinnumlomfi@hotmail.com
Facebook : บางกอก โกลบอล ซอฟต์แวร์
Line ID : bgs2016
                    
          


 

  Line:บริการ Website บริษัท  
   
   

 

แผนที่