คุณสมบัติ

1. เพิ่ม แก้ไข ลบ ข้อมูลการขอใช้น้ำหรือคำร้องอื่นๆ ได้

2. สามารถบันทึกข้อมูลการสำรวจ

3. มีการตั้งค่าอัตราค่าน้ำแบบก้าวหน้า

4. กำหนดเลขมาตรวัดน้ำได้

5. การบันทึกการจดหน่วยวัดน้ำ เพื่อมาคำนวณค่าน้ำอัตโนมัติได้

6. มีการแสดงรายละเอียดการชำระเงิน

7. สรุปรายการผู้ที่ยังไม่ได้ชำระเงินออกมาได้

8. ตรวจสอบรายการผู้ถูกตัดน้ำ

9. ตรวจดูประวัติการชำระเงิน และบันทึกการซ่อมท่อน้ำ

 
 

logo

Per สถานที่ตั้ง : บริษัท บางกอก โกลบอล ซอฟต์แวร์ จำกัด
เลขที่ 2 ชั้น 2 ซอยสุขสวัสดิ์ 33 แขวง/เขต ราษฎร์บูรณะ กทม. 10140
มือถือ : 098-2584667, 061-7824294
โทร : 02-8731849  FAX : 02-8731849
E - Mail : bgs2559thailand@gmail.com , dinnumlomfi@hotmail.com
Facebook : บางกอก โกลบอล ซอฟต์แวร์
Line ID : bgs2016
                    
          


 

  Line:บริการ Website บริษัท  
   
   

 

แผนที่