คุณสมบัติ

1. สามารถลงทะเบียนผู้สูงอายุและเบี้ยผู้พิการได้

 

2. ดึงข้อมูลจากระบบประชากรเพื่อเรียกให้คนที่มีสิทธิ์สามารถมาขึ้นทะเบียนได้

 

3. สามารถอนุมัติหรือไม่อนุมัติเบี้ยผู้สูงอายุและเบี้ยผู้พิการได้

 

4. ตั้งค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยผู้พิการ ตามช่วงอายุ

 

5. คำนวณงบประมาณที่ต้องจ่ายในแต่ละปีหรือแต่ละเดือนได้

 

6. รายงานการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพประจำเดือน สามารถแยกตามประเภทวิธีการรับเงิน

 

7. ตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ยังไม่มารับเงิน

 
 

logo

Per สถานที่ตั้ง : บริษัท บางกอก โกลบอล ซอฟต์แวร์ จำกัด
เลขที่ 2 ชั้น 2 ซอยสุขสวัสดิ์ 33 แขวง/เขต ราษฎร์บูรณะ กทม. 10140
มือถือ : 098-2584667, 061-7824294
โทร : 02-8731849  FAX : 02-8731849
E - Mail : bgs2559thailand@gmail.com , dinnumlomfi@hotmail.com
Facebook : บางกอก โกลบอล ซอฟต์แวร์
Line ID : bgs2016
                    
          


 

  Line:บริการ Website บริษัท  
   
   

 

แผนที่