0.คู่มือการตั้งค่าระบบ Police 4.0 (Admin OBS)

                              0.1 คู่มือการออกรายงาน อ.1 - อ.13

                              0.2 คู่มือการใช้งานฝากบ้านกับตำรวจ

                         1.คู่มือระบบงานสารบรรณกลาง
                              1.1คู่มือระบบงานสารบรรณสำนักกอง
                         2.คู่มือระบบงานบุคลากร
                         3.คู่มือระบบงานครุภัณฑ์  (กำลังแก้ไข)
                         4.คู่มือระบบงานประชากร
                         5.คู่มือระบบงานเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
                         6.คู่มือระบบงานคำร้องสาธารณสุข
                         7.คู่มือระบบคำร้องโยธา
                         8.คู่มือระบบงานประปา
                         9.คู่มือระบบงานใบเสร็จรับเงิน
                         10.คู่มือระบบเบี้ยผู้พิการ
                         11.คู่มือผู้ดูแลระบบเว็บไซต์

                         12.คู่มือการใช้งาน ระบบลงทะเบียนออนไลน์ (Admin)

                               12.1คู่มือการใช้งาน ระบบลงทะเบียนออนไลน์ (สำหรับลูกค้า)

 

                     

 
 

logo

Per สถานที่ตั้ง : บริษัท บางกอก โกลบอล ซอฟต์แวร์ จำกัด
เลขที่ 2 ชั้น 2 ซอยสุขสวัสดิ์ 33 แขวง/เขต ราษฎร์บูรณะ กทม. 10140
มือถือ : 098-2584667, 061-7824294
โทร : 02-8731849  FAX : 02-8731849
E - Mail : bgs2559thailand@gmail.com , dinnumlomfi@hotmail.com
Facebook : บางกอก โกลบอล ซอฟต์แวร์
Line ID : bgs2016
                    
          


 

  Line:บริการ Website บริษัท  
   
   

 

แผนที่