• หมวด: Uncategorised
 • เผยแพร่เมื่อ: วันอังคาร, 22 กันยายน 2558 09:58
 • เขียนโดย Super User
 • ฮิต: 1805


ตำแหน่ง หัวหน้าทีมติดตั้งและดูแลระบบ  1  อัตรา ด่วน     (Update ประกาศวันที่ 21/02/2017)

รายละเอียดงาน

 1. ติดตั้งโปแกรม วางระบบ Sever และ Network ให้กับลูกค้า
 2. ดูแลฐานข้อมูล MySQL ของลูกค้า ทั้งในสำนักงาน และที่ co-location
 3. อบรมพนักงานให้สามารถติดตั้งและแก้ไขปัญหา Sever และ Network เบื้องต้นได้

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. มีทักษะด้านระบบปฏิบัติการ Windows Server, Linux เป็นอย่างดี
 2. มีทักษะด้านการแก้ไขปัญหา Computer และ Network  
 3. มีทักษะด้านระบบฐานข้อมูล MySQL
 4. มีความรู้เข้าใจ HTTP, Apache, Nginx จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 5. มีทักษะด้านการพูด การนำเสนอ
 6. มีทักษะด้านการถ่ายทอดความรู้
 7. สามารถใช้ MS Office ได้
 8. สามารถเดินทางไปทำงานต่างจังหวัดได้

สวัสดิการบริษัทฯ

ประกันสังคม/กองทุนเงินทดเเทน
ประกันชีวิต อุบัติเหตุ AIA ทุพพลภาพ
ชุดยูนิฟอร์ม
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
เบี้ยเลี้ยง (เดินทางต่างจังหวัด)
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล (นอกเหนือจากประกันสังคม)
เงินช่วยเหลือกรณี พนักงาน บิดามารดา บุตร หรือคู่สมรส เสียชีวิต
สวัสดิการเยี่ยมกรณีเจ็บป่วย
สวัสดิการของขวัญพนักงานมีบุตร
กองทุนการศึกษา
เงินช่วยเหลือค่าคลอดบุตร

(ทำงาน จันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-17.30)

ติดต่อ คุณวรวัฒน์ สุทธินุ่น 061-7824294