จัดทำเว็บไซต์และสอนการใช้งาน องค์การบริหารส่วนตำบลเลาขวัญ

จัดทำเว็บไซต์ให้กับหน่วยงานและสอนการใช้งานให้กับ (ADMIN) http://www.laokhaun-kc.go.th

อ่านเพิ่มเติม: จัดทำเว็บไซต์และสอนการใช้งาน องค์การบริหารส่วนตำบลเลาขวัญ

เว็บไซต์เทศบาลตำบลคชสิทธิ์

จัดทำเว็บไซต์ให้กับหน่วยงานและสอนการใช้งานให้กับ (ADMIN) http://www.khochasith.go.th

อ่านเพิ่มเติม: เว็บไซต์เทศบาลตำบลคชสิทธิ์

เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชัน

จัดทำเว็บไซต์ให้กับหน่วยงานและสอนการใช้งานให้กับ (ADMIN)ผู้ดูแลระบบเว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชัน อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี  http://www.huaychan.go.th/

อ่านเพิ่มเติม: เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชัน

เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม

จัดทำเว็บไซต์ให้กับหน่วยงานและสอนการใช้งานให้กับ (ADMIN)ผู้ดูแลระบบเว็บไซต์  http://www.thatoom.go.th/

อ่านเพิ่มเติม: เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม

เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลประศุก

จัดทำเว็บไซต์ให้กับหน่วยงานและสอนการใช้งานให้กับ (ADMIN)ผู้ดูแลระบบเว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลประศุก อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี   http://www.prasook.go.th

อ่านเพิ่มเติม: เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลประศุก