เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชัน

จัดทำเว็บไซต์ให้กับหน่วยงานและสอนการใช้งานให้กับ (ADMIN)ผู้ดูแลระบบเว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชัน อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี  http://www.huaychan.go.th/