จัดทำเว็บไซต์และสอนการใช้งาน องค์การบริหารส่วนตำบลเลาขวัญ

จัดทำเว็บไซต์ให้กับหน่วยงานและสอนการใช้งานให้กับ (ADMIN) http://www.laokhaun-kc.go.th