โครงการติดตั้งระบบ OBS ของหน่วยงาน อบต.ท้ายเหมือง จ.พังงา

BGS โครงการติดตั้งระบบและอบรมสอนการใช้งานของหน่วยงาน อบต.ท้ายเหมือง จ.พังงา มีระบบดังนี้
- ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
- ระบบบุคลากร
- ระบบครุภัณฑ์
- ระบบOne Stop Service

Read more: โครงการติดตั้งระบบ OBS ของหน่วยงาน อบต.ท้ายเหมือง จ.พังงา

วิทยากรอบรมระบบระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ สภ.ตำรวจภูธรภาค8

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรมระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ระดับสถานีตำรวจ (ประมวลผลภาพ)

Read more: วิทยากรอบรมระบบระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ สภ.ตำรวจภูธรภาค8

ติดตั้งระบบOne Stop Service อบต.พะเนา

ติดตั้งและอบรมระบบOne Stop Service องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา จ.นครราชสีมา (ประมวลผลภาพ)

Read more: ติดตั้งระบบOne Stop Service อบต.พะเนา

ติดตั้งระบบOne Stop Service ทต.เมืองกาฬสินธุ

ติดตั้งและอบรมระบบOne Stop Service และ Application ร้องเรียน เทศบาลเมืองกาฬสินธุ (ประมวลผลภาพ)

Read more: ติดตั้งระบบOne Stop Service ทต.เมืองกาฬสินธุ

ติดตั้งระบบและอบรมระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ตำรวจภูธรภาค8 จ.ภูเก็ต,สุราษธานี,ชุมพร

ติดตั้งระบบและอบรมระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ตำรวจภูธรภาค8 จ.ภูเก็ต,สุราษธานี,ชุมพร (ประมวลผลภาพ)

Read more: ติดตั้งระบบและอบรมระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ตำรวจภูธรภาค8 จ.ภูเก็ต,สุราษธานี,ชุมพร

Page 1 of 5