ติดตั้งระบบและอบรมการใช้งานระบบสารบรรณและระบบบุคลากร ทต.เหล่าเสือโก้ก

ติดตั้งระบบและอบรมการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์และระบบบุคลากร ทต.เหล่าเสือโก้ก จ.อุบลราชธานี

Read more: ติดตั้งระบบและอบรมการใช้งานระบบสารบรรณและระบบบุคลากร ทต.เหล่าเสือโก้ก

ติดตั้งระบบและอบรมการใช้งานะระบบบุคลากร อบจ.นครสวรรค์

ติดตั้งระบบและอบรมการใช้งานะระบบบุคลากร อบจ.นครสวรรค์ จ.นครสวรรค์

Read more: ติดตั้งระบบและอบรมการใช้งานะระบบบุคลากร อบจ.นครสวรรค์

โครงการติดตั้งระบบ OBS ของหน่วยงาน อบต.ท้ายเหมือง จ.พังงา

BGS โครงการติดตั้งระบบและอบรมสอนการใช้งานของหน่วยงาน อบต.ท้ายเหมือง จ.พังงา มีระบบดังนี้
- ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
- ระบบบุคลากร
- ระบบครุภัณฑ์
- ระบบOne Stop Service

Read more: โครงการติดตั้งระบบ OBS ของหน่วยงาน อบต.ท้ายเหมือง จ.พังงา

ติดตั้งระบบแอปพลิเคชันร้องทุกข์เทศบาลเมืองคลองแห

ติดตั้งระบบและพร้อมอบรมเจ้าหน้าที่ ที่ใช้งานแอปพลิเคชันร้องทุกข์ให้กับหน่วยงานเทศบาลเมืองคลองแห อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เตรียมพร้อมบริการรับใช้ประชาชน เข้าสู่ THAILAND 4.0

Read more: ติดตั้งระบบแอปพลิเคชันร้องทุกข์เทศบาลเมืองคลองแห

วิทยากรอบรมระบบระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ สภ.ตำรวจภูธรภาค8

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรมระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ระดับสถานีตำรวจ (ประมวลผลภาพ)

Read more: วิทยากรอบรมระบบระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ สภ.ตำรวจภูธรภาค8