ติดตั้งระบบแอปพลิเคชันร้องทุกข์เทศบาลเมืองคลองแห

ติดตั้งระบบและพร้อมอบรมเจ้าหน้าที่ ที่ใช้งานแอปพลิเคชันร้องทุกข์ให้กับหน่วยงานเทศบาลเมืองคลองแห อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เตรียมพร้อมบริการรับใช้ประชาชน เข้าสู่ THAILAND 4.0