ติดตั้งระบบและอบรมการใช้งานระบบสารบรรณและระบบบุคลากร ทต.เหล่าเสือโก้ก

ติดตั้งระบบและอบรมการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์และระบบบุคลากร ทต.เหล่าเสือโก้ก จ.อุบลราชธานี