Application on mobile

B AOM1

ขั้นตอนการติดตั้ง Application ร้องทุกข์ การใช้งานสำหรับประชาชน

YT App OBS

คู่มือการใช้งาน Application ร้องทุกข์(สำหรับประชาชน) + (สำหรับเจ้าหน้าที่) ดาวน์โหลด....

 

Application CCTV

A CCTV

ขั้นตอนการใช้งานและติดตั้งระบบ Application CCTV

Youtube cctv

ข้อมูลขั้นตอนการใช้งานและติดตั้งโปรแกรม Application CCTV สามารถดาวน์โหลด....

ขั้นตอนติดตั้งโปรแกรม
1. ดาวโหลดไฟล์   01ติดตั้งโปรแกรม
    วิธีติดตั้ง กด next ตลอด แล้ว โอเค ครับ
2.ดาวโหลดไฟล์ 02เชื่อมต่อ_ชื่อตามหน่วนงานที่ต้องการเชื่อมต่อ
   วิธีติดตั้ง แตกไฟล์ แล้ว ดับเบิ้ลคลิกไฟล์ที่ได้
เรียบร้อยครับ  สามารถเข้าโปรแกรมได้เลยครับ

-----------------------------

สำหรับเข้าสู่ระบบโปรแกรม OBS บนคอมพิวเตอร์ (สำหรับเทสระบบ)
admin: admintest / Password:admincctv

สำหรับเข้าสู่ระบบ application บนมือถือ (สำหรับเทสระบบ)
test1 /  12341
test2 / 12342
test3 / 12343

 -------------------------------------------------