• หมวด: Uncategorised
  • เผยแพร่เมื่อ: วันจันทร์, 28 กันยายน 2558 04:34
  • เขียนโดย Super User
  • ฮิต: 11599

                                                                                           

 

 

 

คุณสมบัติ

1. สามารถแสดงทะเบียนรวมครุภัณฑ์โดยมีเงื่อนไขการค้นหาต่างๆที่ง่ายต่อการค้นหา

 

 

2. สามารถคิดคำนวณค่าเสื่อมราคาได้ โดยมีให้เลือกคำนวณถึง 3 แบบ

2.1 คำนวณจากการกำหนดอายุ

2.2 คำนวณจากวันที่ได้รับมา

2.3 คำนวณจากเปอร์เซ็นต์

 

 

3. สามารถทำการระบุข้อมูลหรือตรวจสอบดูข้อมูลพัสดุภัณฑ์ที่เคยซ่อมหรือกำลังส่งซ่อมบำรุง

 

 

4. สามารถค้นหารายชื่อย้อนหลังได้จาก ว/ด/ป ที่ผ่านมาหรือปัจจุบัน โดยจะแสดงรายชื่อผู้เช่ายืมพัสดุครุภัณฑ์ทั้งหมด

 

 

5. สามารถเพิ่มรูปภาพผู้มาติดต่อเช่ายืมพัสดุครุภัณฑ์ และยังมีช่องให้ใส่รายระเอียดข้อมูลของผู้เช่ายืมได้

 

 

6. สามารถดึงข้อมูลรายชื่อจากในฐานข้อมูลประชากร อบต./เทศบาล ที่มีอยู่แล้วในพื้นที่นั้นๆได้อย่างอัตโนมัติ

 

 

7. พัสดุครุภัณฑ์ทั้งภายนอกและภายในและยังสามารถค้นหา และสามารถส่งออกไฟล์ ให้อยู่ในรูปแบบของ Excel ได้

 

 

8. สามารถเพิ่ม ลบ และแก้ไข ข้อมูลรายการประเภทของพัสดุได้