• หมวด: Uncategorised
  • เผยแพร่เมื่อ: วันจันทร์, 28 กันยายน 2558 04:45
  • เขียนโดย Super User
  • ฮิต: 5941

                          

 

 

 

คุณสมบัติ

1. สามารถ เพิ่ม/ลบ/แก้ไข ข้อมูลหมู่บ้าน/ชุมชน ในเขตพื้นที่ได้

 

 

2. สามารถ เพิ่ม/ลบ/แก้ไข ข้อมูลรายการบ้านในพื้นที่

 

3. สามารถค้นหาบ้านเลขที่/ถนน ได้ตามหมู่บ้านชุมชนนั้นๆ

 

4. สามารถ เพิ่ม/ลบ/แก้ไข ข้อมูลบุคคลภายในบ้านได้

 

5. สามารถแสดงข้อมูลบุคคล และข้อมูลจำนวนครอบครัวในบ้านนั้นๆ ได้

 

6. สามารถค้นหาข้อมูลประชากรทั้งหมดได้