• หมวด: Uncategorised
  • เผยแพร่เมื่อ: วันจันทร์, 28 กันยายน 2558 06:57
  • เขียนโดย Super User
  • ฮิต: 5838

              

 

 

คุณสมบัติ

1. สามารถเพิ่ม – แก้ไข ข้อมูลใบคำร้องโยธาได้

 

2. สามารถลบรายการใบคำร้องได้

 

3. สามารถพิมพ์เอกสารใบคำร้องออกจากโปรแกรมได้ตามรูปแบบมาตรฐาน

พิมพ์ใบคำร้อง/ใบอนุญาต ออกจากระบบได้ ตามชนิด/ประเภทที่ได้เลือกตอนกรอกข้อมูลคำร้อง

 

4. สามารถค้นหาคำร้องตามเงื่อนไข

 

5. สามารถแสดงสถานะ และรายละเอียดของคำร้องที่หน้าจอทะเบียนคำร้องได้

 

6. สามารถตรวจสอบใบอนุญาตที่ใกล้หมดอายุได้

 

7. Export หน้าจอทะเบียนใบอนุญาตและใบคำร้องได้

 

8. สามารถค้นหารายการใบอนุญาตได้ตามเงื่อนไข