• หมวด: Uncategorised
  • เผยแพร่เมื่อ: วันจันทร์, 28 กันยายน 2558 06:35
  • เขียนโดย Super User
  • ฮิต: 6372

                                                                                                

 

 

ขั้นตอนวิธีการใช้งานระบบคำร้องสาธารณสุข

vdo health

 

 

 

 

flownew1

 

 

คุณสมบัติ

1. สามารถเพิ่ม แก้ไข ข้อมูลใบคำร้องสาธารณสุขได้ทั้ง 4 ชนิด

1.1 กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

1.2 จำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ

1.3 กิจการจัดตั้งตลาด

1.4 การจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร เช่น จำหน่ายสินค้าในที่ หรือทางสาธารณสุข

 

2. สามารถพิมพ์เอกสารใบคำร้องจากโปรแกรมได้ตามรูปแบบมาตรฐาน ตามแต่ละชนิดของใบคำร้อง

โดยการคลิกปุ่มพิมพ์ในหน้าจอบันทึกคำร้อง

 

3. สามารถอนุมัติ/ไม่อนุมัติ ผ่านโปรแกรมได้

 

4. ค้นหาคำร้องที่หน้าจอทะเบียนคำร้อง แยกตามระบบได้

 

5. สามารถ Export หน้าทะเบียนคำร้องเป็นไฟล์ Excel ได้

 

6. สามารถคำนวณรายการค่าใช้จ่ายของใบอนุญาตนั้นได้

 

7. สามารถตรวจสอบใบอนุญาตที่ใกล้หมดอายุได้

 

8. ค้นหาใบอนุญาตที่หน้าจอทะเบียนคำร้อง แยกตามระบบได้

 

9. สามารถดูประวัติของใบอนุญาตได้

 

10. สามารถพักใช้ / เพิกถอนใช้อนุญาตได้

 

11. สามารถพิมพ์ใบอนุญาตจากระบบได้