• หมวด: Uncategorised
  • เผยแพร่เมื่อ: วันจันทร์, 28 กันยายน 2558 07:07
  • เขียนโดย Super User
  • ฮิต: 6505

                                                                        

 

 

คุณสมบัติ

1. สามารถพิมพ์ใบเสร็จรับเงินออกจากระบบได้

2. เมื่อพิมพ์ใบเสร็จออกจากระบบแล้ว ไม่สามารถที่จะแก้ไขได้ แต่สามารถยกเลิกได้

3. เชื่อมต่อกับระบบใบเสร็จอื่น ๆ ในโปรแกรมได้

4. มีการบันทึกการจ่ายใบเสร็จ, ซื้อใบเสร็จ, รับคืนใบเสร็จ, ยกเลิกใบเสร็จ

5. มีการตั้งประเภทใบเสร็จรับเงิน เพื่อกำหนดว่าใบเสร็จนี้สามารถใช้ได้กับงานอะไรได้บ้าง

6. มีการคุมใบเสร็จรับเงิน เพื่อไม่ให้ทางสำนัก/กอง เอาใบเสร็จไปใช้โดยไม่ถูกต้อง

7. มีรายงานสรุปการใช้ใบเสร็จประจำปี

8. มีรายงานการรับเงินประจำวัน, เดือน, ปี

9. มีการแจกแจงรายได้เพื่อให้เข้ารหัสบัญชีตามที่ได้ตั้งค่าไว้ เมื่อมีการปิดยอดประจำวัน