• หมวด: Uncategorised
  • เผยแพร่เมื่อ: วันจันทร์, 28 กันยายน 2558 07:02
  • เขียนโดย Super User
  • ฮิต: 5765

                                                                                                                         

 

 

 

คุณสมบัติ

1. เพิ่ม แก้ไข ลบ ข้อมูลการขอใช้น้ำหรือคำร้องอื่นๆ ได้

2. สามารถบันทึกข้อมูลการสำรวจ

3. มีการตั้งค่าอัตราค่าน้ำแบบก้าวหน้า

4. กำหนดเลขมาตรวัดน้ำได้

5. การบันทึกการจดหน่วยวัดน้ำ เพื่อมาคำนวณค่าน้ำอัตโนมัติได้

6. มีการแสดงรายละเอียดการชำระเงิน

7. สรุปรายการผู้ที่ยังไม่ได้ชำระเงินออกมาได้

8. ตรวจสอบรายการผู้ถูกตัดน้ำ

9. ตรวจดูประวัติการชำระเงิน และบันทึกการซ่อมท่อน้ำ