• หมวด: Uncategorised
  • เผยแพร่เมื่อ: วันศุกร์, 17 มิถุนายน 2559 07:19
  • เขียนโดย Super User
  • ฮิต: 9353

          

 

                       1.ระบบงานสารบรรณ            
   2.ระบบงานบุคลากร          
   3.ระบบงานครุภัณฑ์          
   4.ระบบงานประชากร          
   5.ระบบงานใบเสร็จรับเงิน          
   6.ระบบงานคำร้องสาธารณสุข          
   7.ระบบงานคำร้องโยธา          
   8.ระบบงานประปา          
   9.ระบบงานสวัสดิการ          
   10.ONE STOP SERVICE SYSTEM