ขั้นตอนการใช้งานและติดตั้งระบบ Application CCTV

ข้อมูลขั้นตอนการใช้งานและติดตั้งโปรแกรม Application CCTV สามารถดาวน์โหลด....

ขั้นตอนติดตั้งโปรแกรม
1. ดาวโหลดไฟล์   01ติดตั้งโปรแกรม
    วิธีติดตั้ง กด next ตลอด แล้ว โอเค ครับ
2.ดาวโหลดไฟล์ 02เชื่อมต่อ_ชื่อตามหน่วนงานที่ต้องการเชื่อมต่อ
   วิธีติดตั้ง แตกไฟล์ แล้ว ดับเบิ้ลคลิกไฟล์ที่ได้
เรียบร้อยครับ  สามารถเข้าโปรแกรมได้เลยครับ

-----------------------------