1 2 3 25 5

     เทศบาลต.ป่าตาล อ.เมือง จ.ลพบุรี

อบต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี  อบต.ศรีสำราญ จ.สุพรรณบุรี  อบต.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี 
 อบต.สนามคลี จ.สุพรรณบุรี
         
6 7 8 9 10

 อบต.เตาปูน จ.สระบุรี

อบต.โคกช้าง จ.สุพรรณบุรี   เทศบาลตำบลจัตุรัส จ.ชัยภูมิ
 อบต.คลองขนาก จ.อ่างทอง  เทศบาลตำบลกระจัน จ.สุพรรณบุรี
         
11 12 13 14 15

 เทศบาลตำบลเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี

 อบต.หนองไข่น้ำ อ.หนองแค จ.สระบุรี
  เทศบาลตำบลหนองแซง จ.สระบุรี
 อบต.ทุ่งบุหลัง จ.สตูล
 เทศบาลตำบลหนองแค จ.สระบุรี
         
16 17 18 19 20

เทศบาลตำบลบางปลาม้า

 อบต.หนองยายโต๊ะ จ.ลพบุรี ทต.บ้านหมอ จ.สระบุรี
 อบต.นิคมลำนารายณ์  อบต.เกาะรัง
         
21 22 23 24  

อบต.ห้วยชัน จ.สิงห์บุรี

 อบต.ประศุก จ.สิงห์บุรี  อบต.ท่าตูม จ.สระบุรี เทศบาลตำบลคชสิทธิ์ จ.สระบุรี